SL Nyboda depå

Om projektet: Molöf Bygg AB har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med kunden SL AB. Bolaget utför lokalanpassningar och renovering av personalutrymmen åt SL på flertalet depåer i Stockholm. Miljöerna ställer höga krav på säkerhet och visar på erfarenhet av att arbete i pågående verksamhet.