OkQ8 – Quick to go!

Om projektet: Okq8 är ett av de större totalentreprenaderna för Molöf Bygg AB och ett projekt där företaget hjälper kunden att skapa och förverkliga ett nytt koncept.

Butik efter butik anpassas till det nya ”Quick to go”- konceptet där Molöf Bygg AB

är med från start till mål med sin expertis. Att arbeta i pågående verksamhet och just i en miljö som denna, med konstant flöde av människor och fordon, kräver extra mycket från resurserna. Både framkomlighet och att verksamheten fungerar under ombyggnationen är oerhört viktigt.