BSH – Home Appliance/Hushållsapparater AB

Projektet är ett gott exempel på Molöf Bygg AB:s breda kompetens inom renovering, ombyggnation och tillbyggnad. Projektet är en kontorsanpassning av BSH:s showroom, kontors- och personalutrymmen på en yta om totalt 5000 kvm. Projektet ställde höga krav då arbetet skedde under pågående verksamhet. Inom projektet byggdes även en terrass på cirka 300 kvm och en ny utgång och trappa från matsalsdelen.