OkQ8 – Quick to go!

Om projektet: Okq8 är ett av de större totalentreprenaderna för Molöf Bygg AB och ett projekt där företaget hjälper kunden att skapa och förverkliga ett nytt koncept.

Butik efter butik anpassas till det nya ”Quick to go”- konceptet där Molöf Bygg AB

är med från start till mål med sin expertis. Att arbeta i pågående verksamhet och just i en miljö som denna, med konstant flöde av människor och fordon, kräver extra mycket från resurserna. Både framkomlighet och att verksamheten fungerar under ombyggnationen är oerhört viktigt.

BSH – Home Appliance/Hushållsapparater AB

Projektet är ett gott exempel på Molöf Bygg AB:s breda kompetens inom renovering, ombyggnation och tillbyggnad. Projektet är en kontorsanpassning av BSH:s showroom, kontors- och personalutrymmen på en yta om totalt 5000 kvm. Projektet ställde höga krav då arbetet skedde under pågående verksamhet. Inom projektet byggdes även en terrass på cirka 300 kvm och en ny utgång och trappa från matsalsdelen.

SL Nyboda depå

Om projektet: Molöf Bygg AB har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med kunden SL AB. Bolaget utför lokalanpassningar och renovering av personalutrymmen åt SL på flertalet depåer i Stockholm. Miljöerna ställer höga krav på säkerhet och visar på erfarenhet av att arbete i pågående verksamhet.